Prospekty

Od lat w procesie budowania organów kościelnych, swoje stałe miejsce ma fronton piszczałkowy tzw. prospekt piszczałkowy, który w swym zadaniu ma upiększyć wystrój nawy tylnej (chóru), lub bocznej kościoła, jak i zakryć nagłośnienie, które stosuje się w nowoczesnych organach kościelnych.

Zawsze, gdy projektowano, uwzględniano wystrój i czas historyczny, w którym organy powstawały. Wielcy budowniczowie upiększali prospekt piszczałkowy wieloma ozdobami a nawet ruchomymi figurkami, które dawały niepowtarzalny wizualny efekt takich organ. W obecnym projektowaniu architekt musi uwzględnić różnorodność form ze względu na prostotę jak i nowoczesność budowanych kościołów, tak, by budowany prospekt odpowiadał i wzbogacał architekturę wnętrza.

Najskuteczniejszą metodą, która pozwala parafiom na wybór proponowanych projektów, jest zrobienie zdjęcia miejsca, w którym ma zostać wybudowany prospekt i komputerowo naniesienie kilku proponowanych projektów, tak, by wizualnie odpowiadały temu, co później będzie wykonane. Tak zrobiony poglądowy prospekt piszczałkowy jest przedstawiony a później konsultowany z parafią lub architektem. Nasza praca cechuje się wysokim profesjonalizmem wykonywanych prospektów, w których stosujemy bardzo dobre i trwałe materiały a forma piszczałek jest zgodna z oryginałem.

Nasze prospekty piszczałkowe cieszą się dużym uznaniem w oczach parafian i księży. Tak więc sam prospekt piszczałkowy ma nie tylko spełniać zadanie rezonatora dźwięku, w którym znajduje się nagłośnienie instalowane w organach cyfrowych, ale również dać efekt architektoniczny i wizualny.