Organy symfoniczne Allena

Organy symfoniczne, których zwolennikami są znani budowniczowie organów piszczałkowych, w tym AeolianSkinner, E.M. Skinner, Austin i M.P. Moeller słynęli z różnorodnej tonalności zasobów i możliwości naśladowania rozległego spektrum dźwiękowego orkiestry symfonicznej. Nowe organy symfoniczne wykorzystują zaawansowaną technologię Apex do dalszego rozwoju możliwości organów symfonicznych w XXI wieku.
Organy symfoniczne Allena zawierają szczegółowe specyfikacje z nagranymi próbkami słynnych organów piszczałkowych na całym świecie. Ich wszechstronność tonalną zwiększa pełne uzupełnienie łączników oktawowych. Dwumanuałowe organy( II/62 ) zawierają 62 głosy, trzymanuałowe ( III/73 ) posiadają 73 głosy, a czteromanuałowe ( IV/86 ) – 86 głosów. Stół gry tych instrumentów obejmuje szlachetne drewno z niestandardowymi drewnianymi nakładkami na konsoli, mechaniczne ruchome registry,  klawiaturę i kilka innych dodatków z serii Premium. Wreszcie te instrumenty są uzupełnione dużymi, wielokanałowymi systemami audio spełniającymi wysokie wymagania i specyfikacje. Organy symfoniczne Allen są przeznaczone do instalacji z różnorodnymi programami muzycznymi i w budynkach z odpowiednią przestrzenią dla ich rozszerzonych możliwości audio.

Wprowadzenie do organów symfonicznych Allena