Zamontowano nowe trzymanuałowe organy firmy Allen GX335 w Redzie