Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

  • Czołki koło Zamościa - Parafia MB Częstochowskiej
  • Zamość - Parafia Miłosierdzia Bożego
  • Zamość - Parafia Św. Brata Alberta
  • Zamość - Parafia Świętej Bożej Opatrzności
  • Wólka Panieńska koło Zamościa - Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej