Wzmocnienie przestrzenne rzeczywistej akustyki

Technologie Allen

 

 

Wzmocnienie przestrzenne rzeczywistej akustyki
Wiele najwspanialszych organów było zainstalowanych w kościołach i katedrach , które akustycznie sprzyjają uwydatnieniu dźwięku organów (dużo pogłosu) . We współcześnie budowanych kościołach spotykamy mniej sprzyjające warunki akustyczne . Dzięki zaawansowanej technologii DSP , ekskluzywny system Virtual Acoustics pozwala modelom organów Renaissance kopiować efekt i nastrój dźwięku charakterystycznego dla tych akustycznie sprzyjających miejsc. Jednak, Virtual Acoustics jest czymś o wiele więcej niż cyfrowym pogłosem, i musi być sprawdzony w praktyce by w pełni docenić znaczenie tego systemu.